Ledalux Lighting

PBL – LED Pole
PBL – LED Pole
PNL1X4 – 1X4
PNL1X4 – 1X4
PNL2X4 – 2X4
PNL2X4 – 2X4
TURTLE LXSM301-F20
TURTLE LXSM301-F20
TURTLE LXT2-40
TURTLE LXT2-40
TURTLE LXWCTRS
TURTLE LXWCTRS
Turtle Vaporproof Angled Shade
Turtle Vaporproof Angled Shade
AFR31Q & AFR32Q LED
AFR31Q & AFR32Q LED
AFS31Q & AFS32Q LED
AFS31Q & AFS32Q LED
BB – Brick Light
BB – Brick Light
BLCSLEDSS Series
BLCSLEDSS Series
BOL – LED Bollards
BOL – LED Bollards
LEDMPALPRO 15 Watts
LEDMPALPRO 15 Watts
LEDMPALPRO 200-300 Watts
LEDMPALPRO 200-300 Watts
LEDMPALPRO 30 Watts
LEDMPALPRO 30 Watts
LEDMPALPRO 50 Watts
LEDMPALPRO 50 Watts
LEDMPALPRO 80-140 Watts
LEDMPALPRO 80-140 Watts
LXSM301-40-AMBER
LXSM301-40-AMBER
PB2S, PB2D, PB2P
PB2S, PB2D, PB2P
PLC-45W-22-28-DM-02
PLC-45W-22-28-DM-02
PLC-50W-24-28-DM-02
PLC-50W-24-28-DM-02
PNL2X2 – 2X2 Premium
PNL2X2 – 2X2 Premium
PNL2X4 – 2X4 Premium
PNL2X4 – 2X4 Premium
SL – Strip LED Light
SL – Strip LED Light
TURTLE LXB5WQF1X11
TURTLE LXB5WQF1X11
TURTLE LXBO STEEL
TURTLE LXBO STEEL
Turtle Vaporproof Straight Shade
Turtle Vaporproof Straight Shade
WRE – Economy LED Wrap
WRE – Economy LED Wrap